månadsarkiv: november 2014

Sommar 2011

# 22 publicerad i BåtNytt augusti 2011

Jag hoppas ni har haft en bra båtsommar. Det har jag med seglingar i ”Antikrundan” och besök på fyrplatser som Nidingen och Hävringe. Mellan Nidingen och Bua såg vi en stor sälkoloni från min väns RIB-båt. Vi kunde smyga mycket nära. Det var en stark upplevelse.

Båtlivet är så mycket mer än båten i sig och båtens värde. Tänk på det om du ska sälja din båt i år. Värdeminskningen är stor vilket gör en försäljning kostsam men för det pris du betalar har du fått del av något unikt; tillgång till fri vind och fria vatten, skärgård med allemansrätt, djur, natur, bad och havsupplevelser. De upplevelserna kan inte bli för dyra i mina ögon!

Du som ska köpa begagnad båt nu är klart gynnad. Det är din marknad – nu har du chansen att få ta del av det fantastiska båtlivet till en mindre kostnad än för bara några år sedan.

Sommaren 2011 har båtmarknaden utvecklats på ett oväntat sätt. Sverige har lämnat lågkonjunkturen bakom sig och många trodde att det var dags för god försäljning igen. Men icke. Båtmarknaden har gjort en ordentlig kovändning och så gott som alla båtar oavsett storlek, ålder och märke har blivit lite svårsålda med en stor värdeminskning på begagnade båtar som följd.

Hur det komma sig? Jag menar att båtmarknaden till vissa delar har sig själv att skylla. Visst påverkar ökande räntor, svag börs och en oro för ekonomin i stort i södra Europa och USA, men jag tror inte det är hela sanningen. Förutom klassiska bromsklossar som ökande räntor och ekonomisk oro kan jag se en rad andra faktorer som bidrar till att vi fått ett mellanår för båtförsäljningen just nu.

 

Stor import i många år

Båtmarknaden har importerat och sålt allt fler båtar från andra länder med allt rationellare byggmetoder och relativt sett låga nypriser. Detta pressar priset generellt på alla båtar och leder till nästa punkt.

 

Stort utbud av begagnade båtar

Bra pris och stort utbud har lockat in många i båtlivet. En del av dem har helt enkelt tröttnat på båt i allmänhet och vill sälja, andra vill byta upp sig och skaffa nytt igen. Just nu har vi ett enormt utbud av begagnade båtar i alla storlekar och åldersklasser och det driver priserna neråt.

 

Nya båtar dyrare än begagnade

Den som vill köpa en begagnad båt kommer inte göra det om en ny likadan båt, av samma märke och med samma utrustningsnivå, kostar obetydligt mer. På den nya båten har du ju nybåtsgaranti och förmånen att själv välja all utrustning. Detta tillsammans med känslan av att vara först i en båt driver givetvis ner priserna för de begagnade. Det är så det fungerar på en mogen marknad, det var annat förr när efterfrågan var betydligt större än tillgången. Ska marknaden fungera måste en ny båt betinga ett högre pris än en begagnad om du tittar på samma båtmodell med likvärdig utrustning.

 

Utfasning av äldre båtar

Vissa äldre båtar börjar helt enkelt bli hopplöst omoderna och därigenom ordentligt svårsålda, något som ger en extra stor värdeminskning. Till slut går de att sälja men då till kanske hälften av vad de var värda bara för några år sedan.

 

Villfarelse om båtars värdebeständighet

Jag möter fortfarande båtägare som har uppfattningen att deras båt inte ska ha gått ner nämnvärt i värde sedan de köpte den. Blocket är fullt av exempel på annonserade båtar till orealistiska priser vilket gör att det verkliga värdet på båtarna är svårbedömt.

Tyvärr har båtbranschen allt för länge försökt sälja ytterligare några nya båtar genom att upprätthålla en falsk bild om ett högt andrahandsvärde. Ja ibland har de till och med även nu på senare år påstått att båtar ökar i värde. Här är ett citat från ledarsidan i mässtidningen som delades ut till Scandinavian Boat Show, november 2006:  ”Är 700.000kr för en båt mycket? Kanske – kanske inte om du får 900.000kr om tre år”. På sidan 17 i samma tidning under rubriken ”värdebeständig” skrev man bl.a: ”Det är vanligt att en välskött båt till skillnad från en bil, behåller sitt värde då den säljs efter några år”.

Nu har det snart gått fem år sedan dessa överdrifter spreds till besökarna på båtmässan och vi har facit i handen: Sanningen är att så gott som alla båtar haft en värdeminskning under senare år och vissa modeller har tappat ganska mycket. Kanske 15% eller mer redan första året.

Jag mejlade redaktionen för mässtidningen min åsikt redan då men fick ingen kommentar tillbaka tyvärr. Jag undrar vad de säger om den texten i dag!?

I sommar har det nästan dagligen ringt någon till mig som vill försöka förstå vad som sker med deras båts värde. De har den till salu på blocket men ingen ringer på annonsen. Några vill att jag ska ta över försäljningsuppdraget, andra vill bara ha stöd och kanske tröst. Det är tufft när man inser att den egna båten inte alls är värd vad man trodde. Vissa accepterar detta till slut och bjuder ut båten till rätt pris (lägre) så att den blir såld, andra tjurar ihop och fortsätter annonsera med helt fel pris vilket inte är bra för dem själva eller båtmarknaden.

Glöm inte vad jag skrev inledningsvis: Med värdeminskningen får du betala för tillgången till fria vatten och fri vind, allemansrätt och havsupplevelser, teamwork ombord med familj och vänner. Den upplevelsen kan inte bli för dyr. Båtar går ner i värde och det är båtlivet värt!

 

Lagombåtar och större båtar

publicerad i BåtNytt våren 2011.

Under senare tid har det blivit svårare att sälja bättre begagnade större, dyrare båtar. Det innebär köpläge för den som vill ha en rymlig segelbåt större än ca 40-fot och bra säljläge för den som har en ”lagombåt” till salu.

Här kommer en liten analys av läget på segelbåtsmarknaden och en trendspaning. Texten handlar i första hand om segelbåtar men stämmer i stort även för motorbåtar med den skillnaden att motorbåtar räknas som ”stora” lite tidigare i fot räknat.

Begagnatmarknaden har utvecklats och mognat. I flera år under den senaste tioårsperioden har utvecklingen bland båttillverkarna gått mot större och dyrare båtar men nu efter några år av finanskris och oro på världsmarknaderna har intresset för de större och dyrare båtarna återigen minskat. Så även för de begagnade båtarna. Och det finns flera och kanske viktigare skäl till det än bara lågkonjunktur och finanskris. Familjerna vill göra mer än ”båt”. Det finns inte tillräckligt med tid och de flesta familjer vill hinna med och fortsatt att ha råd med fler aktiviteter än båtlivet. Då blir det svårt med stora båtar. Man vill hinna med och ha råd med en rik och varierande fritid med både båtliv, skidåkning, utlandsresor och annat samtidigt, eller i alla fall under samma år. Då får båten inte ta allt för stor plats i ekonomin eller av den tid man har till förfogande.

Det har medfört att marknaden och båtägarna åter har lärt sig, eller för de som sitter i en större båt och försöker sälja just nu, snarare hackat i sig den gamla kunskapen ”stor båt – stora problem” . Detta var ju en självklarhet för bara tio år sedan, kanske till och med för bara fem år sedan. Men något hände och tillverkarna och marknadskrafterna producerade och tillverkade allt större, lyxigare och dyrare båtar. Dessutom lyckades man få dem sålda!

Nu när de ska säljas igen som bättre begagnade går det helt enkelt lite trögt av förståliga skäl. En stor båt är inte bara en större investering, den blir oftast betydligt mer krävande att sköta både tids- och kostnadsmässigt.

Detta leder till att du kan göra ett klipp nu. Köp en stor, välutrustad och snabb segelbåt, typ 43-fotare eller större, ganska billigt. De har haft en större värdeminskning än båtar som är mer ”lagom”. Men du måste gilla läget och ha tid och framför allt råd att sköta den. Har du inte det blir båten för dyr i alla fall med tanke på allmänt underhåll, vinterförvaring osv.

En stor båt är inte bara problem, den ger ju också möjlighet för familjen att fortsätta vara tillsammans till sjöss även när barnen hunnit bli tonåringar och vill ha ett privatliv, möjlighet att ta med flick- och pojkvän. Idag finns också mycket bra service att köpa för underhåll och skötsel av båten om du har ekonomi för det. Grundtipset är att inte göra mer själv än familjen tycker är en acceptabel nivå. När underhållet av båten har blivit en större börda än själva upplevelsen till sjöss, och kanske dessutom går ut över allt annat man vill hinna med på helger och kvällar, är det inte kul för övriga i familjen. Har du ekonomin så finns möjligheten – och du kan köpa allt från små tjänster till stora. Från totalförvar på varv ner till vissa delmoment i din båts löpande underhåll och skötsel.  Ett alternativ är att köpa en större båt tillsammans med en annan familj. Två familjer som delar på underhåll och kostnader för en stor båt blir ju mindre arbetsamt och billigare än om varje familj själv tar hand om en 35-fotare. Är båten tillräckligt stor kan möjlighet dessutom finnas för båda familjerna att vistas ombord samtidigt.

En trendspaning på begagnatfronten våren 2011 är att ”lagombåtarna” är vinnare rent andrahandsmässigt. På segelbåtssidan är det familjebåtar i storleken runt 35 – 38 fot och med en prislapp strax under miljonen. Där finns flera märken och modeller att välja mellan som inte behöver vara mer än kanske fem, sex år gamla.

En stor skillnad är dock att de båtar som är ”lagom” i dag, är båtar i samma storlek som var stora på den tiden då uttrycket ”stor båt – stora problem” myntades. Det avspeglar helt enkelt den standardhöjning vi alla haft under senare år.

I Båtnytts ledare (nr 5-11) läser jag: ”och en sak har vi sett: det är bra köpläge, priserna sjunker”. Jag håller med, den utvecklingen har hållit i sig flera år nu men det är först under senare tid som båttidningar, båtfolket och den allmänna uppfattningen om båtars andrahandsvärde ändrats. Vill man sälja en nyare begagnad båt får man helt enkelt acceptera en värdeminskning annars blir den inte såld. De nya båtarna tillverkas mer rationellt vilket medför att de inte prishöjs speciellt mycket år från år trots att de blir snabbare, bättre och bekvämare. Med det i bakhuvudet inses enkelt att en fem eller åtta år begagnad båt måste vara väsentligt billigare än en helt ny.